2. ročník 2024

ZDRAVÍ / VZTAHY / MENTALITA HOJNOSTI / BOHATSTVÍ /
MUZIKOTERAPIE / TRANSFORMAČNÍ TECHNIKY / MEDITACE /
CELOSTNÍ MEDICÍNA / VÝŽIVA PSYCHOHYGIENA / UVĚDOMĚNÍ /
SÍLA MYSLI / CESTA HRDINY / DUCHOVNÍ NAUKY / SEBELÁSKA /
INTUICE / KVANTOVÁ FYZIKA / KONSTELACE /
ZVUKOVÉ LÁZNĚ / SPIRITUALITA